Industri och Miljö

Miljön allt viktigare

Industrin påverkar miljön betydligt mer än vad gemene man tror, men befolkningen blir allt mer upplysta och kräver förändring inom industrin

” Miljöfrågan finns idag inom de flesta branscher. Det är en fråga som inte går att blunda för vilket även gjort att flera organisationer hjälps åt för att hitta passande lösningar. Miljöfrågan är högst aktuell inom industri- och transportsektorn men påverkar även exempelvis tillverkningsindustrin.
Behovet av importerad olja har nästan halverats sedan 80-talet och fokus ligger mer och mer på alternativa energikällor. Detta har även skapat ett flertal nya företag som driver utvecklingen framåt och erbjuder produkter inom exempelvis el-produktion. ”

För vidare information klicka