Hantverkare

Renovering och nybyggnation

När man skall till att bygga nytt eller renovera sin fastighet kan man komma att behöva experthjälp! Det finns flera hantverkaryrken, och alla är specialister på olika saker. I utdraget nedan kan du läsa om elektriker:

” Av alla byggtjänster som behöver utföras vid en större renovering är det enbart elektrikern som enligt lag måste anlitas. En del el-installationer får nämligen inte utföras av någon annan än en auktoriserad elektriker. Utöver att installera vägguttag och dra ledning jobbar elektriker även med installation av större larmsystem. Det är då svagströmselektriker som gör dessa installationer. ”

Fler hantverkaryrken finner du om du följer länken till följande sida!