En guide till byggregler i Storbritannien

Byggregler  är lagstadgade bestämmelser eller rättsliga instrument som syftar till att säkerställa att all relevant politik som fastställs i lämplig lag genomförs. Byggregler godkännande behövs för alla större byggnadsarbeten.

Byggreglerna har lag kraft i Storbritannien som ett resultat av Civilingenjörslagen från 1857, som utarbetades av Lord Geddes för att ge riktlinjer och regler som styr byggandet av alla byggnader, både offentliga och privata. De verkställs av Office of Fair Trading enligt avsnitt 45 i byggförordningen 2020. Dessa föreskrifter omfattar många delar av byggnadsprocessen och används för att säkerställa säkerhet, effektivitet, funktionalitet och efterlevnad av byggförordningen lagen. Kontoret för rättvis handel hanterar tillsyns- och efterlevnadsverksamhet och kommer att rapportera tillbaka till allmänheten om klagomål och utredningar som det har gjort.

En checklista för byggregler finns på webbplatsen som du kan följa för att identifiera eventuella problem som du kan ha stött på under din byggnadsinspektion. Denna checklista innehåller också en snabb referensguide, vilket är användbart när du planerar din framtida inspektion. Det bör noteras att det finns två olika delar av byggbranschen som regleras av byggförordningen, den inhemska byggnadsindustrin och byggbranschen i England och Wales. Inhemska byggare är de som konstruerar hus och andra byggnader, men inte bor i dem. Byggbranschen i England och Wales är paraplytermen för det stora antalet byggföretag som är involverade i alla aspekter av modernt byggande, från att bygga bostäder till kontorsbyggnader.

Bygglagstiftning

Byggreglerna och Fair Trading Code omfattar både inhemska och byggbranschen konstruktion i ett enda dokument, så om du har en oro för en viss del av din byggnadskonstruktion så är det där det kan angripas. Det här dokumentet kan också användas som mall för framtida inspektion. Många inspektörer kommer också att innehålla ett avsnitt som behandlar underhåll av byggnadshandlingar som en del av sina tjänster, så om en oro tas upp kan inspektören hänvisa dig till detta avsnitt för rådgivning. The Home Builders ’ Association (HBA) har också en webbplats som enbart behandlar byggreglerna och rättvis handel kod och förordningar och ger en mängd information för att hjälpa dig att förstå och genomföra förändringar i din egen säkerhet och praxis konstruktion. HBA är den officiella organisationen av byggbranschen och är helt engagerad i att se till att alla byggmetoder och förfaranden följs till pricka. Home Builders ’ Association är mycket i hjärtat av byggbranschen och är representativt organ i Storbritannien av den inhemska byggbranschen. HBA har gått i bräschen för att se till att byggbranschen följer all relevant bygglagstiftning och alla regler, varför det har varit den första organisationen som ackrediterats enligt lagen om byggregler (BRC). House Builders’ Association har varit avgörande för att se till att föreskrifterna regelbundet ses över och ändras så att reglerna och föreskrifterna hålls uppdaterade och att byggbranschen fortsätter att följa de högsta standarderna för säkerhet, hälsa och välfärd.

Byggarföreningen ger råd och stöd till privatpersoner och företag i frågor som rör byggrelaterad säkerhet, inklusive användning av anläggningsmaskiner, uppförande av byggnader och lokaler, brandsäkerhet, bortskaffande av byggavfall och genomförande av brandsäkerhetshanteringssystem. Den erbjuder också information om byggfinansiering och kommersiella byggfinansierings- och planeringsfrågor.