Avloppsledningar

En våt eller smutsig avloppsledning är ett oplanerat underjordiskt vattensystem eller rörnät för att transportera avloppsvatten från bostäder och kommersiella anläggningar till offentliga anläggningar för avfallshantering. För allmänhet är avlopp vanligtvis en del av ett större system som kallas ett avloppssystem. Detta större system, även kallat en dagvatten avlopp, är utformad för att transporterar både avloppsvatten och dagvatten bort från bostäder. Syftet med dessa avlopp är att minska de skador som orsakas av översvämningsvatten i bostadsområden. Avlopp bidrar också till att minska vattenföroreningarna i sjöar och reservoarer.

Trädrötter ett växande problem

Våta avlopp bär både avloppsvatten och dagvatten, och placeras vanligtvis under en källarvåning eller ovanpå betong eller andra material som trä. Vanligtvis avloppsledningen kommer att sträcka sig genom en grund till en septiktank under huset och sedan rinna ut genom ett huvudavloppsrör. En oplanerad, igensatt eller trasig avloppsledning kan orsaka allvarliga och dyra översvämningsproblem i ett hem. Kloakbackup är en allvarlig hälsorisk och är ofta ansvariga för ett stort antal astmaattacker hos barn. Avloppsutsläpp kan sprida bakterier och sjukdomsframkallande organismer, vilket leder till allvarliga hälsoproblem och död. När ett avlopp blir igensatt, kommer det att bromsa vattenflödet orsakar avloppet att svälla och bli en grogrund för olika typer av bakterier, svamp och virus. Dessa typer av bakterier och virus orsakar sjukdom och infektion hos människor. De kan också spridas genom luften och förorena djur och husdjur. En annan vanlig orsak till en avloppsbackup är från trädrötter som växer in i avloppsledningarna. Trädrötter kan få rötter att växa sig för djupt inne i avloppsröret och få röret att brista. Dessa rötter kan resultera i ett avloppsspill. och avloppsspill. Ett vanligt rotproblem är när trädens rötter växer in i avloppsrören, vilket resulterar i en täppa och saktar ner vattenflödet. Rotproblem kan också uppstå från dåligt underhåll. Regelbunden rengöring av trädrötterna runt trädrötterna kan göra dem lättare att ta bort och hålla rent och mindre benägna att orsaka problem. Trädrötter kan växa djupt in i avloppsrören och täppa till dem. Regelbundna inspektioner och underhåll av trädrötter är viktiga för att förhindra att en täppa uppstår.

Det finns flera orsaker till avloppsledningsproblem. En orsak är en trasig avloppsledning, en annan beror på stopp som orsakar översvämningar, avloppsvatten svämmar över. Den vanligaste orsaken till en avlopps problem är ett blockerat avlopp. Vanliga orsaker till blockerade avlopp inkluderar trädrötter och grenar som blockerar rörets avloppsutlopp. Avlopp linjer i hemmen kan bli igensatt av ett antal skäl. Dåligt installerade eller dåligt fungerande avlopp kan vara en av de främsta orsakerna. Lösa eller trasiga rör är också en viktig orsak till en igensatt avloppsledning. Regelbundet kontroll av problem runt avloppet linjen kan förhindra träskor. Korrekt dränering runt trädet rötter kan bidra till att förebygga eller till och med minska problem i samband med träskor och blockeringar.